HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC - HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Carboxymethyl cellulose - CMC Mặn
Carboxymethyl cellulose - CMC Mặn
Polymer A1130 (25kgbao)
Polymer A1130 (25kgbao)
POLYMER K4043
POLYMER K4043
POLYMER K4043
POLYMER K4043
POLYMER K4043
POLYMER K4043
Polymer Anion K4045
Polymer Anion K4045
Polymer Anion K4045
Polymer Anion K4045
Polymer khoan cọc nhồi YX 1616
Polymer khoan cọc nhồi YX 1616
Polymer khoan cọc nhồi YX 1616
Polymer khoan cọc nhồi YX 1616
Polymer khoan cọc nhồi YX 1616
Polymer khoan cọc nhồi YX 1616
Polymer A110 PWG Nhật
Polymer A110 PWG Nhật
Polymer A110 PWG Nhật
Polymer A110 PWG Nhật
Polymer A115 - Nhật
Polymer A115 - Nhật
Polymer A1110
Polymer A1110
Polymer A1150 Anh
Polymer A1150 Anh
Polymer A95H Nhật
Polymer A95H Nhật
Polymer A110 - Nhật
Polymer A110 - Nhật
Polymer Acryamide Trung Quốc
Polymer Acryamide Trung Quốc
Hóa chất xử lý nước thải Polymer C1492
Hóa chất xử lý nước thải Polymer C1492
Polymer 6160 Trung Quốc
Polymer 6160 Trung Quốc

PHỤ GIA XÂY DỰNG

SODA LIGHT- SODA DEN
SODA LIGHT- SODA DEN
Thạch Cao
Thạch Cao

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Canxi cacbonat
Canxi cacbonat
CuSO4
CuSO4
Hydrat
Hydrat
NaOH vảy Formosa
NaOH vảy Formosa
Acid humic
Acid humic
Axit-Photphoric
Axit-Photphoric
Borax
Borax
EPI WAX
EPI WAX
Kali Humic
Kali Humic
MgSO4
MgSO4
Sét BENTONITE
Sét BENTONITE
Sét Bentonite
Sét Bentonite